Klíč k životu


 Skutečné tajemství života je to, že život může být velmi jednoduchý, že všichni můžeme žít v hojnosti, štěstí a zdraví, pokud víme, jak na to. Ale nás nikdo jeho jednoduchosti neučil. Ženeme se za něčím, co nám zničí zdraví. Neumíme přijímat, odevzdávat zbytečnosti, jít za svými prioritami, chránit své energie a hranice.

Naši předkové věděli více o této jednoduchosti, protože žili v souladu s přírodou a znali její zákonitosti, my už jsme je ztratili. Teprve až velké nezdary zdravotní, finanční, vztahové a jiné, nás vedou k hledání, proč tomu tak je.

 

Vše je o energii a její výměně.

Každý z nás je tělo, mysl a duše, jsme energie, vzájemně se ovlivňujeme a doplňujeme.

Energie proudí a má své vibrace. Lidé s různými vibracemi si nikdy nemohou rozumět, protože kráčí jinými cestami, mají rozdílné hodnoty, smýšlení a pohled na svět.

Celé tělo, orgány, žlázy, krev, lymfy, každá buňka, vše má své vibrace a jsme zdraví, pokud celek souzní v harmonii. Stačí rozladit jeden orgán, jednu buňku a je problém. Nesmíme zapomenout, že naše tělo reaguje na emoce a myšlenky, na vnější svět.


Kdo má energii, je mocný.

A chce-li být mocnější, tak druhým tuto energii bere svou arogancí, povýšeným i agresivním jednáním.

Nemá-li někdo moc, je nešťastný. Někomu svou energii odevzdává a posléze je nemocný a to už není rovnováha, porušil se vibrační vzorec těla. Člověk se stal obětí. Pokud jsou lidé v pozici oběti, vždy potkají agresory a naopak. Jsme –li v některém směru slabí a bezmocní, právě to je výzva se této oblasti nevyhýbat, ale pustit se do pátrání, proč tomu tak je a získat svou sílu zpět. Je třeba problémem projít, ale rozhodně v něm nezůstat.

 

Svou sílu nemusíme odevzdávat jen člověku, ale také své závislosti, práci, své ctižádosti, která nás žene vpřed, abychom byli lepší, měli vyšší vzdělání, peníze, majetek, auta, domy…

Vše vibruje na určité frekvenci. Myšlení, postoje, chování. Pokud člověk nežije v souladu s harmonií se sebou, s ostatními a s Univerzem, což je většina lidí, vibrace se změní, rozladí a jsme rozladění a náchylní k nemocem.

Svou duši vkládáme do všeho, co děláme. Do každého člověka, do každé činnosti a naopak, jak se rozhodujeme, tak ovlivňujeme svou duši. Pokud uděláme něco nečestného, ublížíme někomu nebo sobě, máme pokřiveného ducha. Napravit to můžeme tím, že začneme uzdravovat sebe jako celek, potom opět můžeme vykročit rovně. Je třeba sledovat, jak se cítíme, co nám naše duše říká svými pocity. Když poslechneme svou intuici, začneme se vymaňovat ze světa předsudků a omezení.

Pokud vyléčíme svého ducha, svoje nitro, potom aktivujeme centrum harmonie uvnitř těla a člověk má šanci se uzdravit.

Být v harmonii jako celek, to je to, co hledáme. Někdo může velmi dbát o své tělo a zdraví, ale je nešťastný v osobním nebo profesním životě a proto je nemocný. Myšlenky a emoce ovlivňují tělo a jeho harmonii, když jsme vyladění, jsme zdraví. Pokud některá oblast těla nevysílá správně, něco ji rozladilo, zasáhlo, je třeba to najít a napravit. Pro lidi, kteří umí testovat a pracovat s energiemi, není problém zjistit oslabenou část těla a uvolnit energii, která jde přesně tam, kam má jít a srovná vibraci těla. Je však také nutno vědět, co tyto reakce vyvolává a změnit postoj k těmto událostem. A to je aktivní přístup léčení.

Důležité je vědět, že energie neumí lhát, prostě proudí, ale zareaguje oslabením, pokud uděláme něco nesprávně. Je třeba se znát, poslouchat své tělo, které reaguje na změnu energetického proudění nevolností, bolestí a chorobou.

Je třeba vědět, co nás posilňuje a co nás oslabuje. Tím, že vedle někoho oslabíme, naše tělo nám říká, že nám tento člověk nevyhovuje a bere nám energii. Nejen člověk, ale také činnost nás posilňuje i oslabuje. To, čeho se bojíme, je nutno vyřešit a ne se tomu vyhnout, jinak nás ta situace zničí.  

Pozor! Můžeme svým vlastním postojem k někomu/něčemu oslabovat sami sebe.

Nízké sebevědomí dohání lidi k tomu, že se mohou rozdat, dělají stále více a více, aby byli milováni, ale pro sebe jim už nezbude. Pro druhé mají energii, pro sebe už ne. Tito lidé také mají pocit, že jsou nedostateční, že druzí umí více, vzhlížejí k nim a odevzdávají jim svou energii. Někdy se mohou i na druhé zlobit, ale svůj hněv nevyjádří a obrátí ho dovnitř a právě tato emoce, začne pracovat jako negativní energie a zablokuje tok žlučníku a jater, každý člověk má své oslabené místo, kam se ukládají jeho nevyjádřené emoce. Po čase se delší energetické poruchy projeví jako nemoc.

 Život bývá konfliktní a po každém konfliktu se nemůžeme zhroutit, ale mnoho lidí neumí konflikty řešit. Buď jdou do boje, nebo ustupují a brání se, také vyhýbání se konfliktu je častý projev. Konflikt je výzva, když ho prožijeme a poučíme se, tak jsme ho zvládli a jdeme na další řešení, protože život je plný výzev a konfliktů. Pokud nás konflikt oslabuje, přicházíme o energii. Pokud posílí, vzali jsme jiným jejich energii. Podle Univerzálního zákona příčiny a následku, příště o energii přijdeme my. Máme-li energii po konfliktu stejnou, umíme vyváženě reagovat a svou energii jsme ponechali sobě.

Naše tělo je dokonalá kronika našeho života od početí i generací. V našich buňkách jsou všechny naše i rodové vzpomínky na naši minulost, reakce, postoje, ublížení, ale také úspěchy a radost.

Zdraví je živou výpovědí naší síly. Každá myšlenka ovlivňuje chemii našeho těla. Některé myšlenky jen tělem prolétnou a neublíží, ale některé jsou jako výbuch. Je to hlavně strach, který oslabí celé tělo.                                                                  

Mnoho lidí cítí velkou únavu a podceňují tuto situaci. Dlouhodobá únava je energetická choroba, která končívá depresemi a chronickým únavovým syndromem.

Je třeba zjistit, co člověku bere jeho sílu. Může to být nespokojenost, velká zodpovědnost, vyčerpání svých zásob, obava z nedostatku, pocit nepostradatelnosti aj. Většinou to probíhá na nevědomé úrovni.

Negativní myšlenky a emoce má každý člověk, ale to neznamená, že každý musí onemocnět. Aby vznikla nemoc, musí určitá emoce výrazně převládat, aby ovládla člověka. Pokud si lidé neustále připomínají křivdu, hněv, nespravedlnost, obracíme svou sílu do minulosti a potom ji nemáme v přítomnosti.


Síla je základem lidské existence. To, jak žijeme, je projevem naší síly.

Buď jsme zdraví, nebo nemocní. Potíže s životní silou se nevyhýbají nikomu, každý z nás poznal pocit bezmoci nebo usiloval o kontrolu nad druhými.

Někteří onemocní, když přijdou o něco, co představuje jejich sílu, může to být vybudovaná firma, partner, společenské postavení, zaměstnání, uznání, vedení apod. Bez toho neumí žít.

Situace a vztahy určují poměr sil. Kdo sílu má, udrží si svůj postoj, svůj život a zdraví.Centrum TATTATUO předkládá nabídku toho, co pro sebe můžete udělat, abyste hloubkově poznali a sjednotili sami sebe.

 

  • Bez své jednoty nikdy nedostanete to, po čem toužíte.
  • Lidská nejednota se projevuje nespokojeností, hněvem, mrzutostí, únavou, bolestí a mnoha podobnými slovy.
  • Sjednocené já se projevuje především klidem a vyrovnaností ve všech oblastech života.

 

Vítáme vás v naší nabídce


Rubrika: Nezařazeno | Celý článek: Úvod | Komentáře: 0