Co je to TATTATUO?

 

Nastává období změn, kterému předchází ukončování starého, nefunkčního a destrukčního. V zájmu obrody Země i lidí je nutno nastolit jiná pravidla a řád. Vše se připravuje na původní záměr života na Zemi a ten byl – žít a tvořit v harmonii a štěstí. V tuto chvíli to pro mnoho lidí zní neskutečně.

 

TATTATO je energie Zdroje a má za úkol vnést mezi lidi tyto nové myšlenky a postoje. Energie k lidem proudí, ale oni ji necítí, protože na ni nejsou naladěni, jsou na jiné frekvenci. Ten, kdo ji dosáhne, pochopí, co umí. Je třeba pocítit její sílu a vaše emoce explodují, vše utlačené a ponížené vyplyne napovrch a nová energie pročistí vaše myšlení, emoce i těla.

 

A právě TATTATUO, jako energie štěstí, vlastní hodnoty a důstojnosti života, má zažehnout na Zemi světlo, které bude léčit nemocnou planetu i lidi.

 

Štěstí přijde v okamžiku, kdy uvěříte novému životu. A právě tento život čeká, kdy přijmete energii, která vám pomůže změnit to neměnné, nepochopitelné, nedostupné a neuchopitelné dění věcí, nad kterými jste stále bezbranní a bezmocní v tom tvrdém, dravém a nemilosrdném proudu řeky života.

 

Podívejte se však na věc ještě jiným pohledem. Pokud lidé nevěří na štěstí, nemohou dostat něco, co podle nich není. Vaše cesta však dospěla tak daleko, že vy jste si už cestu štěstí zvolili jako tu svou pravou. Přesto vás ovlivňuje skupinový instinkt, kde je uložen život bez lásky a štěstí. Uzrála doba. Je čas se vymanit z této neprospěšné energie.

 

Očista člověka začala očistou jeho duše. Nyní je také na řadě očista těla a mysli. Je to silný očistný proces, kterému nemůže nikdo uniknout. Jsou jen dvě možnosti. Jít vpřed nebo zůstat vzadu. Jiná šance není. K tomu není co dodat. Chopte se své šance a nenechejte si tuto zázračnou dobu uniknout.

 

 Štěstí existuje v každém z vás, protože je to energie Univerza a vy k němu patříte. Šťastný může být každý. Stačí zvýšit své frekvence a této energii se otevřít a přijmout ji. Vždyť je to základní energie života a bez ní by vlastně nikdy život nevznikl. Uvědomujete si, co teď bylo vysloveno?

 

TATTATUO je štěstí, je to základní energie života. Proto se životu mnoha lidí dá říkat přežívání. Společnost už přežívá příliš dlouho, lidé tomu říkají krize, ale tato krize je v každém z vás. Je to apatie, útlum tvořivosti, výchovy i péče o člověka. Tupá energie je povzbuzována dnešním postojem soupeření a k tomu jsou vedeny už malé děti. Soutěží, soupeří, vítězí, prohrávají, závidí, posuzují, zesměšňují, chtějí si urvat pro sebe největší díl na úkor druhých. Vnitřní krize člověka je hodně hluboká.

 

Je totiž narušeno vnitřní jádro člověka i Země. Nitro lidí ničí nitro Země a tak je to stále dokola. Honba za penězi je často mylně považována za cestu ke štěstí. Peníze štěstí nepřinesou, ale štěstí může přinést cokoliv.

 

 Být TATTATUO, znamená ukázat šťastnou mysl, emoce a zdravé tělo. Zdravá a šťastná duše se odráží ve zdravém a šťastném těle. A tomu se říká rovnocenné partnerství, stejně jako partnerství s Univerzem.


 TATTATUO zvyšuje frekvence, přináší stálý příliv síly, která se jmenuje zdraví, hojnost, tvořivost, moudrost a nekonečné možnosti.

 

A to vše dohromady vytvoří celistvého tvořitele zvaného – člověk.

 

 

Kurzy TATTATUO

 

Tyto kurzy jsou zaměřeny na duchovní léčení pomocí Univerzální energie Tattatuo. Její síla je nekonečná a bude postupně odhalována a posilována. Není však v lidské moci ji vlastnit, zastavit či zneužít. Je to přímá energie Zdroje a opět má šanci se dostat zpět mezi lidi. Kdo by ji chtěl manipulovat, přestane k němu proudit, protože energie má tu nejvyšší možnou ochranu a vedení.

 Kurz Tattatuo / zkráceně používáme název TA/ se skládá ze tří částí, které na sebe navazují a na závěr vytvoří celek neboli sjednocení všech informací, které nás naučí přímou komunikaci s Univerzem. Důležitá informace je ta, že toto je duchovní léčení, které nepopírá klasickou medicínu a nezasahuje do léčby lékaře – viz Etická pravidla.

 

 Tattatuo I. – Očista duše

Je to třídenní kurz, který probíhá po dohodě se studenty. V kurzu TA 1 se provádí hloubková očista duše, aby každý, kdo chce s touto energií pracovat, byl na energii připraven a očištěn. Samozřejmě že se pracuje i s programy těla a mysli, protože každý z nás má duši, tělo a mysl. Studenti se naučí, mentální věkové regresi a tím se zbavují generačních nánosů tíhy života, která drží člověka v pasti nezdarů. Velkou váhu v tomto kurzu má především práce mistra TA, který vede skupinová odblokování, která jsou základem očisty.

 

Tattatuo II. – Návrat k sobě

Je to navazující kurz na TA I. Je čtyřdenní a probíhá ve dvou víkendech – dle dohody. V kurzu TA II. budou další informace o energii TA, o léčivém a ochranném symbolu TA a hlavně na tuto energii bude napojen každý účastník, který je připraven energii přijmout. Teprve po napojení je možné začít testovat. Pracuje se s kyvadlem a tabulkami. Celý postup odblokování se touto energií čistí, ale je také možné ji okamžitě použít při duchovním léčení. Větší část odblokování ještě stále vede mistr TA, ale studenti se už učí základům testování.

 

Tattatuo III. – Sjednocení

Je to navazující kurz na TA II. Je šestidenní, ve třech víkendech – dle dohody. V kurzu TA III. se studenti seznamují s Učením Univerzálních Trojúhelníků, což je  Univerzální trojjedinost a patří k Posvátné geometrii. Zde se sjednocují znalosti všech tří kurzů. Studenti se vlastně učí komunikovat s Univerzem. Co to znamená? To, co se nám v životě děje, má někde v minulosti příčinu, kterou my už nevíme, protože je v našem nevědomí. Pokud jsme napojeni na energii Zdroje, jsme napojeni také na naše Vyšší vedení. A to má přístup do našeho „archivu minulosti,“ odkud danou informaci dokáže zjistit a vymazat z paměti duše, těla i mysli, pokud je příčinou našeho problému. Většinou jsou to traumatizující vzpomínky, které zanechaly stopy, které se časem projeví jako strach z něčeho, nemoc, bolest, opakující se nezdary apod.

 

Mistrovský kurz

Kdo chce ze studentů absolvovat mistrovský kurz, základem studia je absolvování kurzu TA1, TA2, TA3. Na mistrovském kurzu proběhne mistrovské zasvěcení. Pouze mistr se může stát učitelem TA. Stává se tedy mistrem / učitelem, který vede kurzy TA a může provádět napojení na energii Tattatuo. Dále se v tomto kurzu učí nový způsob energetického léčení, kterému se říká Tvořivý kód, je to vlastně neutralizace škodlivých frekvencí.

 Mistrovský kurz je čtyřdenní.

 

Učitelské kurzy

Kurz je třídenní a je pokračováním pro mistry, kteří chtějí učit TA. Zde se hlavně probírá metodika učení kurzů a také se zaměřujeme na odblokování toho, co by budoucím učitelům bránilo v učení kurzů.

Rubrika: TATTATUO | Celý článek: TATTATUO | Komentáře: 0