Co je to metoda  S R T  -  SPIRITUAL   RESPONSE   THERAPY

  

 

Jedná se o hloubkovou duchovní očistu prostřednictvím Vyššího Já. Je to proces vyhledávání  a odstraňování škodlivých programů z tohoto, ale hlavně z minulých životů, které pak ovlivňují naší přítomnost. Svět poznáváme prostřednictvím smyslů, vnímáme vše kolem sebe, vytváříme si systémy přesvědčení, hodnotíme, kritizujeme, trpíme, jsme nemocní. Dostáváme se do začarovaného kruhu a myslíme si, že z něj není úniku. Rezignujeme na tu správnou cestu na svůj smysl života.

 

Naše duše nese těžká břemena v podobě programů, bloků, překážek, negativních motivací, slibů a přísah.Toto je past našeho života, neomezené tvořivosti, radosti a hojnosti, protože informace jsou uloženy ve velkých hloubkách a skutečný smysl našeho příchodu na svět nám  uniká mezi prsty.

 

Smyslem SRT je najít negativní programy, prozkoumat je a pomocí Vyššího Já vyčistit. Funguje to tak, jako když vymažete záznam z počítače.Tady však je to záznam duše, která si uvědomí, že na tomto světě není sama, mizí pocit vnitřního smutku a osamění.

 

Určitě si umíte představit pocity malého dítěte, které se ztratilo v neznámém městě. Je vyděšené, bojí se všeho a všech, stáhne se do sebe a čeká, až ho najdou. Takto se cítí naše duše, když se inkarnuje. A tento pocit bezmoci, beznaděje, zvláštního smutku, že to přece nemůže být všechno, co od života dostáváme, si častokrát v sobě neseme celý život. Prostě jsme se ztratili a vědomě či nevědomě stále něco hledáme. Mylně se domníváme, že nás někdo zachrání. Omyl, záchranu máme hledat pouze v sobě!

 

 SRT je cesta ze tmy do světla, ve světle vidíme vše jinak. Umíme se spojit se svým duchovním Já, uvědomujeme si svou sounáležitost s Univerzem, rozvíjí se naše intuice a posouváme hranice svých možností.

 

Jedna z nejtěžších lekcí, které se máme naučit jako živoucí duše, je odpuštění a neodsuzování druhých. To je základem duchovního růstu a svobody naší duše. Dokážeme–li to na lidské úrovni, budeme žít ve vnitřním i vnějším klidu a míru. To je ten stav, který naše duše důvěrně zná z duchovní sféry a hledá jej i v té fyzické. Častokrát bohužel, marně.

 

Každá myšlenka, kterou vytvoříme, je sice neviditelná, ale časté opakování na sebe bere formu ve fyzickém světě. Čeho se nejvíce obáváme, to k sobě přitahujeme jako magnet.

 

Proto je tak důležité pozitivně myslet, protože pozitivní myšlenky vytváří dobré výsledky. Zdá se, že negativní myšlenkové formy fungují samy, nezávisle na nás. Jsou určité situace a my automaticky myslíme a tím i reagujeme strachem, úzkostí, depresí, hněvem, sebelítostí, bolestí apod. Po odeznění stresu si slibujeme, že příště si dáme pozor a budeme reagovat jinak, ale bohužel se situace opakuje a my nevíme proč.

 

Také posílání negativních myšlenek druhým nám škodí, je to jako psaní dokladu přes kopírák. Originál negace si ponecháme uvnitř a posíláme pouze kopii. Pokud někdo posílá disharmonii nám, pamatujte si, že je to jako když vám někdo nabízí něco, oč nemáte zájem. Prostě to odmítnete.

 

Kolem nás je spousta blokujících energií. Nejen od  nejbližšího okolí, ale jsou to také energie světa, které nám škodí např. války, zemětřesení, povodně apod. Posiluje se energie strachu a ta působí a blokuje i nás.

 

Je velmi dobré si vypěstovat každodenní zvyk:

    -ráno se pozitivně naladit na den, udělat si představu toho, co chci dnes dosáhnout a těšit se,  jak to zvládnu

    -večer si den projít, zrekapitulovat a vyčisti nahromaděné energie  tohoto dne. Je to skvělá cesta k udržení rovnováhy. Dochází k procesu duchovní očisty, zbavování se výhrad vůči čemukoliv a  komukoliv, tím probíhá také odpouštění.

 

Na fyzické úrovni jsme zvyklí dělat pravidelnou očistu těla, ale na duchovní zapomínáme. Toto vše se učí na kurzech SRT.

 

Mnoho lidí má problém se svou spontanelitou. Jako děti jsme spontánní byli, ale protože jsme vyrostli pod stálou kontrolou, vědomou kontrolu jsme zabudovali do svého programu mysli i duše a jsme stále ve střehu, co jsme řekli, udělali, neudělali, kdy přijde kritika, nesouhlas apod. A to je velmi vysilující a unavující. V životě jsme začali hrát zajímavou hru –„ na číhanou .´´

 

Číháme, kdo kdy udělá chybu, abychom měli do zálohy odvetu, když bude někdo kritizovat nás. A tomu se říká rozptylování životních energií. Na ten hlavní úkol už nám nezbývá sil. Stále více a více se vzdalujeme sami sobě, svým ideálům, tužbám a snům. Proč se tedy divíme, že se lidé odcizují v rodinách i na pracovišti, že mají zdravotní a jiné problémy?

  

Lidé se přetěžují a vzdávají se zodpovědnosti za své tělo, věří, že se svým tělem mohou zacházet, jak chtějí. Dostaví-li se choroba a neodezní-li hned, potom je neschopný lékař, neúčinné léky a mohou za to ti druzí. Obviňováním jiných za svůj stav, je vzdávání se odpovědnosti  za svůj život po stránce fyzické i duchovní.

 

My však za sebou táhneme dědictví mnoha životů, aniž o tom víme. Máme v sobě uložené traumatické zážitky :

    - povodně, války, hlad

    - bojíme se hadů, pavouků, psů, výšek, změn, učení se novému

 

Čeho se bojíme, před tím se uzavíráme. Čemu nerozumíme, to odsuzujeme. I toto patří k našemu dědictví, které obsahuje mnoho „ Pandořiných skříněk  ´´.

 

Toto vše a mnoho dalších záležitostí prozkoumáváme pomocí metody SRT.

 

 Vycházíme z toho, že tělo je chrámem duše a to, jak člověk s ním zachází, je signálem pro duši, chce-li v tomto těle prosperovat. Pokud duše cítí, že v tomto těle nesplní svůj úkol na této zemi, snaží se přes úrazy,choroby a jinak uniknout a osvobodit se .

 

Kolikrát jsme slyšeli nebo sami říkali jiným, že to či ono je nespravedlivé, že si to tento člověk nezaslouží a nebo, že si to my nezasloužíme. Jenže nevíme, že si duše vybírá svůj růst přes náročné životní lekce. Celý život je pro duši jako škola. Jen zvládne jednu třídu, postoupí do další. Pokud bude mysl duši blokovat, jednoduše duše vystoupí z tohoto „vlaku“a počká si na jiný. Náš růst je podle toho, jak zvládáme i to, co se nám v životě nelíbí a jak to řešíme.

 

S R T  pomáhá lidem pročistit negativní programy a to vede k tomu, že ke svému cíli můžeme jet přímo a ne cestou necestou, dokážeme se vědomě spojit se svým duchovním vedením uvnitř a naučíme se poslouchat svůj vnitřní hlas.Tím dochází ke zharmonizování všech stránek naší bytosti. 

 

 

 

Rubrika: SRT | Celý článek: SRT | Komentáře: 0