TATTATUO semináře a další kurzy


1. Postoj vlastní ne/důležitosti 1

 

 • V tomto semináři budeme řešit, proč se nám v životě vždy nedaří tak, jak si přejeme. Je nutné odhalit, pochopit a uzavřít postoj duše o vlastní nedůležitosti. Duše má v sobě silný otisk toho, že není důležité to, co chceme ve fyzickém životě jako člověk, ale co je jejím hlavním úkolem pro tento život.
 • Ve fyzickém těle se to potom projevuje jako totální popření sebe, svých snů a přání.
 • Není možné, aby se některé sny plnily, protože duše má jiný záznam.
 • Důležitý je úkol duše, který častokrát mysl popírá a tělo nestíhá.
 • Je zde zásadní rozpor, který se potom v životě projevuje chorobami a jinými vážnými problémy.
 • Je třeba pochopit, co nám odráží Univerzální zrcadlo.
 • Je tam pravda o tom, že každý z nás šel na svět s jasným scénářem svého života a vybral si do života své spoluhráče, kteří ho podle daného úkolu měli buď podporovat, nebo srážet. Když si uvědomíme, že naši duševní přátelé, se kterými máme nyní problém, pouze věrně plní naši dohodu, potom je tímto vnitřně smíme propustit z jejich úkolu, protože jsme poznali svou hodnotu, důstojnost a důležitost.
 • Máme pochopit, že „Štěstí je pro všechny a je ho dostatek.“

 

2. Postoj vlastní důležitosti 2

 

 • Hlavním tématem je braní a dávání. Každý z nás nějakým specifickým způsobem rozdává svůj čas, energii, vědomosti, pomoc i peníze.  V jistém slova smyslu se dá říci, že v nějaké oblasti „tlačíme na pilu.“.
 • Z pohledu druhých lidí, kterým pomáháme, děláme správnou věc.  Ale sobě si tím často komplikujeme život a omezujeme se v tom, co chceme my sami. Tady ani tak nejde o konkrétní přání, které bychom si zde mohli dosadit, ale hlavní je postoj k sobě. A není to nic jiného, než opakovaná vlastní nedůležitost.
 • Věříme, že druhým pomáháme, ale ve skutečnosti škodíme. Škodíme sobě, svým snům, plánům, tužbám, ale i těm, kterým údajně pomáháme.
 • Zapomněli jsme na zákon rovnováhy. Pokud dáváme, máme dostávat i brát.
 • Pomáháme-li druhým a sobě odpíráme to, co dáváme jim, narušujeme celkovou rovnováhu našeho vztahu k Univerzu.
 • Máme dospět k tomu, že když najdeme ten správný vztah k sobě, budeme zcela spontánně rozdávat, nebudeme nic očekávat, a přesto se energie k nám bude vracet. Zpočátku to rozdávání můžeme vyzkoušet na úsměvu. Rozdávejme na všechny strany a úsměv se nám bude vracet.

 

3. Zpětná vazba

 

 • Všichni lidé potřebují zpětnou vazbu, jinak je narušeno učení lidí. A pro nás je každý den učení, každý den rozhodování, výdej energie a vyvažování.
 • Zpětná vazba není nic jiného než to, že vyšleme energii některým směrem. Energie je přijata a vrací se k nám / v pozitivním nebo i negativním smyslu/. My ji přijmeme, tím se uzavře kruh a máme sílu pokračovat, pokud byla energie pozitivní a jsme oslabeni, pokud byla negativní.  To je plynoucí koloběh Univerzální energie.
 • Život a naše tělo nám ukazuje, co plyne a co neplyne. Co neplyne, se učíme řešit. Vše je o rovnováze a spolupráci.
 • Pokud je rovnováha, mají obě strany prospěch. Pokud je nerovnováha, cítíme nelibost.

 

4.  Naučené a časově nastavené nemoci, nehody, negativní události

 

 • Životními zkušenostmi jsme se naučili unikat do choroby, abychom nemuseli řešit něco, čeho se bojíme nebo co se nám nelíbí.
 • Kdo umí testovat, není pro něj problémem si najít, kdy toto chování vzniklo, kdy se uložilo do naší paměti duše, těla i mysli a kdy se poprvé projevilo.
 • Všechny negativní vlivy se většinou táhnou z hluboké minulosti, kterou může být generačně zděděný postoj, mohou to být karmické záležitosti z minulých životů a také okolnosti našeho začátku života.
 • Začátkem života je myšleno početí, těhotenství, porod. Prenatální i perinatální období našeho života velmi zásadně ovlivňuje náš současný život.
 • Zde si najdeme, která emoce se v našem těle usadila a škodí nám bolestí fyzickou či psychickou.

 

5. Restartování


 • Termín restartování znají lidé, kteří pracují s počítačem. Obdoba se děje také v informačním poli lidí. Je třeba vše staré, odžité, nefunkční zrušit a upevnit nové. Je to prostě aktualizování programů.
 • Takto také vznikl nový pojem Univerzální informační pole zkušeností. Zde jsou uloženy informace lidského rodu a ty silně ovlivňují naše prožívání života. Toto informační pole není akašický záznam.
 • Lidé mají svoje sny, jdou za nimi, často je mají na dosah, ale najednou je vše jinak. Tento seminář pomáhá pochopit, co se děje a proč tomu tak je. Jaké překážky se staví do cesty a jak je můžeme vyřešit.
 • Právě na tomto semináři vzniklo schéma: Překážky k cíli. Těmi překážkami jsou právě informace, které jsou uloženy v Univerzálním poli zkušeností. Jsou zde generační zkušenosti, manipulující síly, modely životních scénářů, emoce, pocity, které jsou vyjádřené i nevyjádřené.
 • Každý člověk dostal do života svůj osobní životní balíček, ve kterém jsou ukryty modely jeho života. Co má odmítnout a co má prožít. Jsou zde osobní bloky a překážky, dogmata rodu a společnosti, co se smí a nesmí.
 • Největším blokem a překážkou v životě každého člověka je strach a někdy až fobické stavy. I na tomto tématu se pracuje a zjišťují se věky, které nás vystrašily. Je celá řada ničivých archetypů, které nám ovlivňují život.
 • V životě existuje mnoho archetypů. Nejčastější dvojice je záchranář a oběť. Pokud existují záchranáři, existují oběti a samozřejmě i naopak.
 • Existuje také trojice – záchranář, oběť a vyděrač. Kdo jsem? Jakou naučenou hru hraji?
 • V tom nám může pomoci podrobně se podívat na celou škálu svých životních archetypů, které jsou často velmi zničující, jsou většinou zděděné po našich předcích a my je věrně žijeme dále.
 • Táhneme zatěžující břemena. Osvobození se od těchto archetypů přináší velké poznání a úlevu v našem životě.
 • Přináší nám zodpovědnost za svůj život, vnitřní i vnější svobodu, což logicky přináší i sebevědomí.
 • Dalším novým pojmem je Duchovní a fyzická podstata člověka.

 

6. Mistrovský kurz

 

 • Mistrovský kurz je vyvrcholením celého cyklu vzdělávání TA. Je to péče, víra a zodpovědnost za svůj život, za sebe. Je to stanovení priority svého života, vyvážení duchovního a fyzického úkolu a jeho stálé rozvíjení.
 • Tento kurz učí, jak se postavit ke stresovému životu. Není možné se stále hroutit z každé stresové situace. Je čas se naučit vidět vše z vyššího pohledu a možná právě tyto situace nám ukazují, že toto dění je signálem k opuštění starého. Život je stálá změna, čím dříve ji pochopíme a uskutečníme, tím dříve se zbavíme pochybností o sobě, životě, práci, druhých.
 • Hledáme a vyrovnáváme disharmonii, která způsobuje životní problémy, bezmoc, nemoc a bolesti. Kdo pochopí, že neexistuje nemocná duše a zdravé tělo nebo zdravá duše a nemocné tělo – ten vyhrává svůj život. Protože zdravá duše existuje pouze ve zdravém těle a naopak. Hledáme proto svou nemocnou, zraněnou a bolavou duši. Učíme se ji vyléčit a tím také pomáháme svému tělu. Tomuto kroku se říká mistrovské léčení duše.

 

7. Osobní tvořivý kód / zkratka OTK /

 

Zde je pohled na TA jako na kvantovou energii. Naše tělo se skládá z kvarků a tetrakvarů, což je světlo. Proto i když je tělo hmotou, je i energií a světlem. Je třeba se naučit takto svoje tělo vnímat. OTK přímo navazuje na Mistrovský kurz a Restartování. Je to vlastně jejich rozšíření.

 

Má 3 hlavní okruhy:


 1. Poznání Univerzálních zákonů a jejich využití v životě. Zde se důkladně podíváme na význam trojúhelníků – viz TA 3 – z různých úhlů pohledu, jak jsme je doposud neznali. A tím pohledem je 7 souborů Univerzálních zákonů. Ať už zákony známe či neznáme, stejně nám hodně ovlivňují život. Proto je lepší mít správné informace, řídit se jimi a být připraveni na možné změny.
 2. Ztracená identita duše je velmi důležité téma. Často je to celoživotní cesta a není vždy úspěšná, pokud člověk neví, jak tento problém řešit. Ztráta duševního a lidského kódu / DNA /, je zatím největší lidskou ztrátou za všechny životy. Právě toto zodpovídá za největší nezdary v životě v tom nejširším měřítku.
 3. Jak souvisí naše neúspěchy s hlubokou minulostí. Zde se řeší informace o jednotlivých vrstvách DNA a možnou příčinou ztráty šroubovic DNA. Na kvantové úrovni tvoříme to, co programuje naše geny a ony zase formují nás. TA je kvantová energie, která je určena pro rozvoj duše, těla a mysli. Na určité vývojové fázi se konečně dostává ke slovu také lidský duch – vnitřní já. Je to naše vnitřní síla, která ve spojení se silou Univerzálního ducha je schopna zázraků. Do této části patří duchovní léčení pomocí síly lidského ducha.

 

8. Život bohů na Zemi

 

 • Léčení duše je aktivní proces. Jakýkoliv pasivní přístup nepřináší výsledky. Dostali jsme dar a to je život. Život, to je proudící energie a proto přišel čas si zjistit, jak jsme s tímto darem zacházeli.
 • Kam jsme vložili svou energii? Kde máme únik energie, kde je stagnace?
 • Pokud je člověk záchranářem, má vědět, že může pomáhat, chápat, soucítit, ale nemůže za někoho žít jeho život, nemůže se za někoho vyléčit.
 • Je třeba vědět, co změnit v životě můžeme a co máme přijmout. Je to vlastně velké umění žít svůj život čestně, morálně, odvážně a čistě.
 • Zásadní změnou projedeme tehdy, když budeme vědět, proč jsme na tomto světě a jaký záměr má naše duše.
 • Častokrát jdeme proti svému vyššímu úkolu a záměru duše z naprosté neznalosti. Neznalost však neomlouvá naše činy.
 • Tato část - společně se stažením většiny schopností našeho DNA – je nazývána pádem vědomí lidstva.
 • Tento kurz se zabývá právě obnovou vědomí člověka a tím i lidstva. Je třeba pozvednout vědomí člověka, naučit ho zvyšovat svoje vibrace, aby se dostal do pozice nadhledu a postupně přecházel ze třetí dimenze do páté. Čtvrtá dimenze je most přechodu a proto je ten přechod také bouřivý a náročný.
 • Kdo však umí načerpat univerzální energii, ten umí ustát svůj vlastní život a vytvoří si svou vlastní vyhovující realitu života.
Rubrika: Nezařazeno | Celý článek: Semináře a kurzy | Komentáře: 0