Etický kodex TATTATUO

 

TATTATUO / zkráceně TA / patří k duchovnímu léčení, které vychází ze Zdroje. Je to energie z nejvyšších úrovní, je lidem věnována jako dar. Má za úkol vnést mezi lidi nové myšlenky a postoje, které vedou k poznání sebe a svého života. TA je očista duše, návrat k sobě a sjednocení duše, těla a mysli. Energetické léčebné nástroje pramení z Lásky a jsou určeny k aktivaci léčivé síly, která se nachází v každém člověku. Energie TA proudí ke každému, kdo je na stejné frekvenci. Ten, kdo ji dosáhne, pochopí, co umí. Je třeba pocítit její sílu a jeho emoce explodují, vše utlačené a ponížené vyplyne na povrch, aby bylo léčeno a transformováno. Naučí nás zvládat mocné tlaky z vnějšího světa tím, že jim budeme čelit vírou a důvěrou v Univerzální řád. Pod vedením Vyššího Já a Vyššího vědomí nacházíme bloky v záznamech duše, těla a mysli a pomocí energie TA je pochopíme, ukončíme, uzavřeme a transformujeme. Energie TA nám pomáhá při odstraňování programů disharmonické energie, které blokují naše i klientovo vyléčení.

Naším úkolem pro tuto dobu je najít tvořivý kód k životu. Tím kódem je šťastné já, spojené s energií TA a Zdrojem.

 

Jako terapeut, mistr a učitel TA přijímám následující etické normy a zásady jednání:

 • Budu ctít klienty/studenty jako duchovní bytosti, které mají vždy volbu.
 • Budu učit to, co je dáno Řádem TATTATUO.
 • Budu s klienty/studenty pracovat s láskyplným odstupem, což znamení, netrápit se jeho trápením, ale pomoci mu najít možnost volby ve svém životě a naučit ho, že vše v jeho životě se děje jen kvůli němu a ne kvůli jiným.
 • Podle svých vědomostí a schopností budu pomáhat k vytváření harmonie ve svém životě i v životě klienta nebo studenta.
 • Budu respektovat každého jednotlivce a jeho životní zkušenosti, nebudu vnucovat své hodnoty života.
 • Budu podporovat duchovní blaho všech svých klientů/studentů.
 • Přispěji k jejich vlastnímu léčivému procesu a pomohu jim najít prospěšné životní volby.
 • Budu vyučovat tak, aby studenti pochopili zákon příčiny a následku.
 • Budu uznávat důstojnost každého klienta/studenta, budu zachovávat profesionální způsoby, prezentovat čestnost, způsobilost a důvěryhodnost, vyvaruji se zneužití důvěry a zranitelnosti klientů/studentů.
 • Ke klientům/studentům se budu chovat s trpělivostí, citem, zájmem a srozumitelně.
 • Mou prioritou bude nejvyšší dobro moje, TA, studenta/klienta.
 • Jsem zodpovědný/á za vše, co řeknu, napíši, nebo udělám.
 • Všechny informace klientů/studentů budu důvěrné.
 • Nebudu diagnostikovat ani předepisovat nebo jinak zasahovat do klientových profesionálně doporučených nebo předepsaných léčebných procedur/podávaných léků.
 • Klientovi/studentovi doporučím, aby v případě vážných zdravotních problémů, navštívil svého lékaře.
 • Budu náležitě respektovat jiné metody, jejich terapeuty i učitele.
 • Budu ctít klientovo/studentovo právo hledat pomoc u jiných terapeutů či učitelů.
 • Nebudu kritizovat jiné učitele, terapeuty, metody.

 

Ve své praxi budu používat:

 • Denní napojení na energii TA.
 • Než začnu pracovat pro sebe i druhé, ujistím se, že mám pročištěné energie, že pracuji s Vyšším Já podle daného postupu TA.
 • Před začátkem sezení, semináře nebo kurzu vysvětlím, co budu dělat a jak.  
 • Před sezením, seminářem, kurzem uvedu předpokládaný čas a cenu, abych vyloučil/a nespokojenost a nedorozumění. 
 • Souhlasím, že při propagaci se budu chovat čestně, pravdivě a bez jakékoliv manipulace.
 • Budu dodržovat cenu seminářů a kurzů.
 • Rozhodně nebudu používat TA k předpovídání budoucnosti.
 • Pokud cítím, že nemohu pokračovat v práci s klientem/studentem, odkážu ho dále na jinou pomoc, pokud budou chtít.
 • Jakékoli ukázky odblokování, které budu používat při vyučování, budou provedeny s předchozím klientovým/studentovým svolením. Při další prezentaci je použiji bez osobní identifikace.

 

Obecně:

 • Budu řádně respektovat a dodržovat autorská práva.
 • Rozumím tomu, že moje certifikace mistra nebo učitele TA bude zrušena při nečestném jednání s klienty, studenty či smluvní stranou 1. Do této části také platí porušování obsahu a zásad učení TA.
 • Pokud budu chtít udělat jakoukoliv změnu v učení TA, nejdříve ji prokonzultuji se smluvní stranou 1.

 

Uznání a přijetí závazku:

Přečetl/a jsem si výše uvedený Etický kodex a zavazuji se k jeho přijetí a používání jako osobních pokynů a postupů pro mou práci s energií TA.

 

Etický kodex TA ke stažení

Rubrika: Nezařazeno | Celý článek: Etický kodex TA | Komentáře: 0