NUMEROLOGIE – čísla jako energie

  


Vědou o číslech a jejich výkladem se zabývaly všechny staré rozvinuté kultury (Chaldejci, Egypťané, Peršané, Indové). Všechny systémy starých moudrostí bez výjimky vypovídají, že mikrokosmos je stejný jako makrokosmos, což dosvědčuje moderní fyzika. Vesmír se tedy podobá nepředstavitelně obrovskému lidskému organismu a obráceně člověk je přesným materiálním odrazem kosmických energií. Výrok "Jak nahoře, tak i dole" znamená, že věci, které se dějí zde na naší planetě a v našem životě, odpovídají na jiné rovině určitým vesmírným zákonitostem.Jako jedna z nejstarších věd umožnila numerologie vzniknou dalším naukám jako astrologie, matematika a fyzika.  Je toho hodně, co v dnešní době ještě máme a můžeme pochopit z pohledu dostupných, avšak ne vždy zcela srozumitelných odkazů lidské historie.

 

 

 

 

 

 Numerologie je věda o číslech a působení jejich energií a patří mezi ty snadněji dešifrovatelné. Čísla od 0 až po 9 s mimořádným postavením mistrovských čísel 11 a 22 představují na jedné straně pozitivní, tj. prospěšné a na straně druhé negativní, tj. nežádoucí působení určitých druhů energií. Podmíněno fyzikálními zákony  nemůže se ani dít jinak. Co je však podnětné pro zharmonizování svého života je skutečnost, že ten či onen energetický vliv si spouštíme my sami.  A popírání fyzikálních zákonů úspěch v žádném případě nepřináší, jsme to totiž my sami, kdo má vždy možnost svobodné volby čemu budeme věřit a co bude následovat a věřte, že  "neznalost zákona neomlouvá".  Se svobodou volby je vždy spojena také odpovědnost za následky našeho rozhodnutí. Ignorovat působení vibrací těchto energií doslova znamená vzdát se řízení svého  osudu a života. Následně se ovšem citelně rozmělňuje i pochopení toho nejpodstatnějšího, co je nutné se v životě naučit, doceňovat a rozvíjet a to je  LÁSKA. Cílem je vždy šance prožít svůj život šťastně, spokojeně, v hojnosti a v plném zdraví se dožít vysokého věku. Jde v podstatě o vlivy energetických vibrací, které ať už jim porozumíme a vezmeme na vědomí, nebo ne, působí i bez našeho „laskavého svolení“.

 

 

Prognóza průběhu a cíle našeho života je dána datem našeho narození. To nám prozrazuje, jakou cestu a vývoj  si naše duše vybrala, abychom se posunuli na vyšší úroveň poznání. Zcela zákonitě se proto v průběhu svého života setkáváme právě s takovými situacemi, které jsou pro nás ověřením naší zralosti  a pochopení. Úspěšným zvládáním těchto situací se posouváme k potřebné úrovni duchovního poznání a plníme plán svého života. Pokud přestaneme před svými problémy zavírat oči a přestaneme je „zametat pod koberec“ a začneme se snažit porozumět sami sobě, své psychice, důvodům, proč se zrovna mám to děje, získáváme úžasný nástroj posílení svého sebevědomí a schopností.

 

 

 Numerologie nabízí přehled možností využití čísel jako energetického systému života viz následující tabulka.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3

 

pojmová představivost, komunikace,

tvořivost

 6

 

láska, domov,

rodina, krása,

harmonie

9

 

analytické

schopnosti,

vývoj

 

2

 

duše - intuice

citlivost

 

 

5

 

emocionální

hloubka, síla vůle

8

 

logika, intelekt,

úspěchy

 

1

 

ego a slovní

vyjadřování citu

 

 

4

 

zručnost

a asertivita

 

7

 

pochopení

a spoluúčast

 

 

 

 

 

 

Numerologie vám může odpovědět na otázky  jací jste vy sami, váš partner, děti, rodiče, přátelé, jaké jsou vztahy mezi vámi , co máte za sebou, co prožíváte a co vás ještě čeká.

 

 

 

 

Numerologické rozbory jsou prováděny ústně formou osobní konzultace, nebo nahrávkou na kazetu event. CD nebo písemnou formou a následným zasláním poštou.

 

 

 

Nabízíme vám:

-          osobní rozbor z data narození

-          osobní rozbor z pohledu taroru

-          osobní rozbor z pohledu jména a příjmení

-          osobní rozbor z pohledu archetypů a čínského kalendáře

-          osobní rozbor z pohledu kabaly

-          partnerský rozbor z dat narození

-          partnerský rozbor z pohledu tarotu

 

Rubrika: Numerologie | Celý článek: Numerologie | Komentáře: 0