Já a můj svět

 

 

Toto je název dvouletého studia, které se zaměří především na poznání sebe samého ze všech možných pohledů života. Pokud víme, kdo jsme, potom také víme, co chceme a co je nám dáno. Rozvíjíme své schopnosti, tvořivost a nadání, náš svět je zajímavý, protože děláme to, co nám přináší úspěch.

Jsme více, než vidíme v zrcadle. Člověk není jen tělo a mysl, každý z nás má svou člověčí esenci a tou je naše duše. Právě díky duši cítíme lásku, radost, štěstí, ale také obavu, strach a bolest. Záleží jen na nás, co si vybereme z nabídky života.

Bohužel, většinou neumíme části svého já udržet v harmonii a jednotě, neumíme být celiství. Je to vlastně náš celoživotní úkol. Pokud nejsme v harmonii a jednotě se sebou a všechny složky našeho já nejsou celistvé, potom nemůžeme být v harmonii s druhými ani se svým životem.

Neznáme příčinu svých bolestí, nemocí a nezdarů, chybí nám zdraví, láska, radost, humor a hojnost. To, co dělá život krásným a zábavným, může patřit i do našeho života.

 

Pokud víme, jak na to, změníme sebe, svůj život i svět kolem nás…

 

Semináře budou mít 3 části: I.Já a moje tělo, II. Já a moje mysl, III. Já a moje duše     

      

Témata I. části   1. Já jsem –Já     

 • ·   Znalost typologie člověka pomáhá lidem pochopit vlastní chování, reakce, pocity a emoce. Zlepšuje vztahy, pomáhá při výchově dětí, předchází nedorozuměním i rozvodům.
 • ·   Většina lidí ví, co se jim v životě nelíbí a co nechtějí. Pokud se nám něco nelíbí, znamená to, že jsme doposud nenašli to, co chceme. Je třeba najít nový pohled na to, co žijeme a změnit model vyjetých kolejí.
 • ·   Nezapomeňte:,, Na co se zaměřujete, to dostanete. Co je na světě pozitivního, může být i pro nás!“
 • ·   Obsahem této části je typologie člověka a odblokování daného problému lektorkou.
 • ·    Je zde také možnost individuálních odblokování, astrologického a numerologického rozboru.

 

                                    2. Já a moje vnitřní dítě

 • ·   Uvnitř každého z nás je zraněné dítě. Není to vždy uloženo na vědomé úrovni, kdyby bylo, mnoho životních záležitostí bychom lehce vyřešili. Na nevědomé úrovni je záznam našeho početí, těhotenství, porodu, dětství i mládí. Právě početí, těhotenství a porod nám předává informace, kterých se křečovitě držíme po celý život, přestože nám neprospívají. Vznikají zde zranění, zábrany, obranné reakce, také rebelství proti životu i sobě.
 • ·   Kdo nebo co nám ublížilo? Umíme zodpovídat za svůj život? Jak se vyrovnáváme s nezdarem?
 • ·   Odblokování prioritního problému.

 

                                     3. Já a moje bolest, léčení

 • ·   Bolest a nemoc jsou jazykem těla, které nám tímto sděluje, že něco v našem životě není v pořádku. Pojďme se naučit, co to je.
 • ·   Ztráta genetického instinktu způsobila, že si člověk sám sobě ubližuje a škodí.
 • ·   Zaměříme se na to, abychom byli zdraví a předčasně nestárli. Kam se ukládají naše emoce a prohry? Jaké jsou zábrany těla?
 • ·   Proč mají lidé alergie a poruchy autoimunitního systému?
 • ·   Podíváme se také na výživu těla trochu jinak.
 • ·   SOS při bolesti, meridiány, akupresurní body.
 • ·   Odblokování priority

 

 

Témata II. části        1. Já a moje energie, hodnota, úspěch a peníze

 • ·   Nová doba nabízí nové možnosti, příležitosti, je nutné studovat, kupovat knihy, cestovat, poznávat a k tomu potřebujeme mít peníze.
 • ·   Nové vibrace přitahují nové věci a formy, pomáhají k rozvoji osobnosti. Čím vyšší vibrace, tím je vyšší kvalita hojnosti.
 • ·   Člověk je od přírody přirozeným vítězem. Iluze je to, že jsme uvěřili, že tomu tak není.
 • ·   Podíváme se na vlastní hodnotu, sebevědomí, sebedůvěru a sebejistotu, podle toho se odvíjí i naše hojnost.
 • ·   Odblokování hojnosti.

 

                                    2. Já a moje láska, harmonie,štěstí a odpuštění

 • ·   Láska je stav bytí. Ani nekonečné opakování láskyplných afirmací za nás tuto práci neudělá.Začít můžeme třeba tím, že se vědomě naučíme usmívat, chválit a naslouchat.
 • ·   Harmonie je souhlasný stav, který má být součástí našeho života.
 • ·   Štěstí je životní cesta. Odpuštění není slabost, ale odvážný  čin.
 • ·   Odblokování priority.

 

                                     3. Já a smysl mého života

 • ·   Na celém světě není takový člověk, jako jsem já.Všechno, co prožívám, je moje. Jen na mně záleží, co do svého života vpustím a co vyloučím. Moje plány, sny, obavy, láska …jsou moje. Pouze já jsem vlastníkem vítězství či porážek.
 • ·   Chci přijít na to, proč se mi dějí nevysvětlitelné věci, proč mám bolest, proč mi někdo ubližuje a proč mu to dovolím. Chci na to přijít a tím pochopit svůj úkol a smysl života.
 • ·   Vše, co v životě dělám, ukazuje, kdo jsem já!

 

                                     4. Já a moje začarované kruhy

 • ·   Co si o sobě myslíme a co nás drží v minulosti? Můžeme to třeba nazvat – naše brzdy. Poznejme je, pojmenujme a odstraňme je.
 • ·   Na co se nejčastěji vymlouváme, když se nám nechce udělat ten správný čin?
 • ·   Jaké jsou naše sny a proč se neplní?
 • ·   Jak vystoupit ze svých začarovaných kruhů?
 • ·   Odblokování priority.

 

                                       5. Já a moje probuzení

 • ·   Zdrojem našich nejvýznamnějších zkoušek nejsou věci, které chceme a nemáme, ale ty, které máme a nechceme.Když zjistíme, proč je máme, nemusíme utíkat před řešením, protože před sebou nikam neutečeme. Zapíráním a vyhýbáním si jen svůj život umrtvujeme.
 • ·   Přišel čas se probudit.
 • ·   Odblokování.

 

Témata III. části           1. Já a moje duše

 • ·   Lidé nashromáždili obrovské vědomosti a informace o těle a mysli. Ale o duši je toho mnohem méně. Většina lidí existenci duše popírá.
 • ·   Snažíme se vyléčit své tělo a mysl, na každou chorobu je lék. Pomůže však tento lék zraněné duši?
 • ·   Zapomněli jsme se na člověka dívat jako na celistvou bytost, která má duši, tělo a mysl. Tělo potřebuje péči, pohyb a odpočinek, jeho podstatou však je zdravá duše, potom je i zdravé tělo i mysl.
 • ·   Zdravá duše je skutečným smyslem lidské existence a tomu je podřízeno vše.
 • ·   Sídlo duše je všude tam, kde je vnitřní síla, vědomá cesta a tvoření.
 • ·   Vztáhněte ruku ke své duši. Jaké to je?
 • ·   Odblokování priority.

 

 

 

 

Vítáme Vás v naší nabídce.

 

 

Rubrika: Semináře | Celý článek: Semináře | Komentáře: 0